menu
Waar zoek je naar?
Suggesties:

Events

2 Resultaten
Helaas geen events gevonden.

  Nieuws

  2 Resultaten
  Helaas geen nieuwsberichten gevonden...

   Privacy policy

   Privacy statement Amsterdam Music Dome exploitatie B.V.

   In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. – handelende onder de naam Ziggo Dome (hierna: AMDE) omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van websites van AMDE en kopers van toegangsbewijzen van door AMDE georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

   Op het moment dat jij je gegevens aan AMDE (of een opdrachtnemer van AMDE) verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

   AMDE verzamelt en registreert gegevens zoals de voornaam van de gebruiker, de achternaam, alsmede het adres, het e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer en de muzieksmaak naar genre. AMDE heeft, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. AMDE is gevestigd aan de Holterbergweg 3 te (1101 CE) Amsterdam.

   In dit Privacy Statement wordt toegelicht wat AMDE doet met jouw persoonsgegevens. AMDE kan voor haar dienstverlening gebruik maken van derden, die als bewerker uitsluitend in opdracht van AMDE zullen optreden. Dit Privacy Statement is dan ook van toepassing op de gegevens welke zijn verkregen via (de websites van) deze derden. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die AMDE over jou verzamelt via de websites www.ziggodome.nl, www.ziggodomememberclub.nl en andere websites / media van AMDE.

   Websites van derden
   Met uitzondering van de hierboven genoemde websites van derden, die AMDE als bewerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van andere partijen (zoals sponsors van de Ziggo Dome) waarnaar AMDE een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. AMDE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van andere partijen.

   Doeleinden
   AMDE (of een opdrachtnemer van AMDE) kan jouw gegevens gebruiken:

    • › ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van concerten en andere evenementen in de meest ruime zin;
    • › voor het beheer van haar klantenadministratie;
    • › om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen die in de Ziggo Dome
       worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail
       of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
    • › om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van de Ziggo Dome;
    • › ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
    • › ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
    • › ter uitvoering van marktonderzoeken;
    • › ter verbetering en beveiliging van haar websites.

    

   Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden (zie hieronder).

   Gebruik van cookies
   Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, behoudt AMDE zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Meer informatie over het Cookiebeleid van Ziggo Dome.

   Gegevens wijzigen
   Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van AMDE (of haar opdrachtnemers) ontvangt, heb je ook de mogelijkheid om je af te melden van de mailinglist. Als je je afmeldt, zul je van AMDE (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangen.

   Beveiliging
   AMDE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

   Verstrekking van gegevens
   Wij kunnen je gegevens verstrekken aan de met ons gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. AMDE zal zonder de benodigde toestemming of vergunning geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in landen buiten de Europese Unie.

   Wijzigingen
   AMDE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van AMDE te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

   Informatie